Current track

Title

Artist

MOTOŽOCHÁR kvapka krvi a pomoc pre PATRIKA

GALÉRIA MESTA TOPOĽČANY [TOPOĽČANY]

Event info
Date: 29/04/2023
Time: 10:00
Location: GALÉRIA MESTA TOPOĽČANY
Address: Námestie Milana Rastislava Štefánika 1 TOPOĽČANY
Phone: +421903494990
Event: #
Details

EDIT:

Fotky a video z akcie TU

Ktorá sa uskutoční v sobotu, 29.04.2023 od 10.00 hod., v priestoroch Galérie Mesta, Nám. M.R. Štefánika Topoľčany.

Dovoľte mi, aby som stručne predstavil naše združenie, jeho činnosť a ciele.
Občianske združenie Motožochár vzniklo za účelom zoskupenia nadšencov motošportu v meste Topoľčany, a rovnako za účelom osvety mototurizmu v našom meste. Spočiatku malé zoskupenie motorkárov sa rozrástlo až na
úctyhodných, bezmála sto členov nášho združenia, ktorí sú nielen z okresu Topoľčany, ale i z ďalších susediacich okresov, čím sa radíme medzi najväčšie združenia motorkárov na Slovensku.
Vďaka našej silnej členskej základni si dnes môžeme dovoliť organizovať podujatia s rôznym charakterom, spravidla však organizujeme a spájame našich členov pre dobročinné účely, akými bola napríklad v decembri 2022
nami organizovaná zbierka pre deti z Centra pre deti a rodiny (skr. CDR) Topoľčany, kde sa nám spomedzi našich členov a ďalších partnerov podarila vyzbierať čiastka viac ako 2000,00 EUR. Vyzbierané prostriedky sme použili na nákup potravinových balíčkov a vecných darov pre deti. Nakoľko filantropické zameranie nášho združenia je pre nás aj naďalej nesmierne dôležité, rozhodli sme sa zorganizovať opäť dobročinnú udalosť a budeme veľmi radi, ak Vaša spoločnosť bude jej súčasťou a pridá sa k desiatkam ďalších ľudí a partnerov odhodlaných pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú.

Cieľ podujatia:

– Časť prvá:
– Na uvedenom podujatí prídu jednotliví členovia nášho združenia na odber krvi pre Národnú transfúznu
službu.
NTS v priestoroch galérie mesta Topoľčany zriadi odberné miesto.
Účasť na odbere a darovanie krvi prisľúbili i príslušníci HaZZ Topoľčany, MsP Topoľčany, ZVJS či napr.
príslušníci Vojenskej polície

– Časť druhá:
– Na podujatí chceme formálne odovzdať finančnú zbierku pre Patrika Kobidu z obce Tovarníky.
Zbierka bude realizovaná formou transparetntého účtu, ktorý sme ako o.z. za týmto účelom zriadili.
Patrik je 26 ročný mladý muž, ktorý je postihnutý mozgovou obrnou a je odkázaný na 24 hodinovú starostlivosť. Nakoľko sa jeho situácia, rovnako ako u iných ľudí, neustále mení, vznikla požiadavka na
rekonštrukciu bezbariérových vstupov do rodinného domu, v ktorom Patrik býva spolu so svojimi rodičmi. Nakoľko rodičia venujú takmer všetok svoj čas starostlivosti o Patrika, ich finančná situácia nie je ľahká.
Patrikovi bol na rekonštrukciu uvedených vstupov schválený príspevok z ÚPSVaR Topoľčany v sume 8313,41 EUR, no celková hodnota rekonštrukcie predstavuje viac ako 11 tisíc EUR. Patrik naviac potrebuje i nový invalidný vozík, na ktorý je z jeho strany nutné vynaložiť finančnú spoluúčasť vo výške 1700,00 EUR. Chýbajúce finančné prostriedky na rekonštrukciu sme sa preto rozhodli vyzbierať formou dobročinnej zbierky
medzi jednotlivými členmi nášho združenia a medzi vybranými partnermi, ktorých formou tohto ponukového listu oslovíme.
Rekonštrukciu bude zabezpečovať stavebná spoločnosť RENOVA so sídlom v Topoľčanoch, IČO: 45657157, ktorej majiteľom je jeden z vedúcich členov o.z. Motožochár. Uvedená spoločnosť, ktorá bude rekonštrukciu zabezpečovať sa v tejto veci vzdala akéhokoľvek zisku, prisľúbila dodať potrebný stavebný materiál zdarma a darovala Patrikovi čiastku vo výške 1000,00 EUR.


Location

Add to Google Calendar

Add Now
Current track

Title

Artist